خرید لباس جومونگ آقا تهراني: هنوز منشور اصولگرايي را نديده‌ام

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس و معلم اخلاق سابق هيات دولت گفت كه هنوز منشور اصولگرايي را نديده است.
به گزارش ايلنا، مرتضي آقاتهرانيدر پاسخ به سوالي در مورد آخرين فعاليت‌هاي هيات داوري فراكسيون اصولگرايان و موضوع شكايت از لاريجاني در اين هيات، با اشاره به اينكه وقتي ميان نمايندگان اختلاف ايجاد شود موضوع به هيات ارجاع داده مي‌شود، اظهار كرد: اگر انتقادي به لاريجاني شود، ما آن را بررسي مي‌كنيم كه آخرين مورد آن حدود 6 – 7 ماه پيش بود، ولي اخيراً شكايتي از رئيس مجلس نبوده است.
وي همچنين از اشاره به ديگر شكايات در دست بررسي هيات داوري خودداري كرد و افزود: بنا نيست اين پرونده‌ها را بيان كنيم.
عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس در پاسخ سوال ديگري درخصوص منشور اصولگرايي كه توسط جامعتين تدوين شده است، گفت: هنوز منشور را نديده‌ام و بايد آن را بخوانم تا بررسي كنم، ولي معتقدم كه اين منشور دقيقاً بايد منطبق بر اصول و خواسته‌هاي حضرت آقا باشد.