خرید لباس جومونگ آیا صالحی آمادگی برکناری به شیوه متکی را دارد؟

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان با اشاره به نحوه برکناری متکی، از صالحی پرسید: آیا آمادگی برای این نوع برکناری را دارید؟ آیا سفرایتان را نیز اینگونه برکنار خواهید کرد؟
 
به گزارش خبرآنلاین، وی که در مخالفت با تصدی پست وزارت خارجه از سوی علی​اکبر صالحی سخن می گفت، با اشاره به اینکه در برنامه​های صالحی به زیر و رو شدن ساختار وزارت​خارجه اشاره شده است، از او پرسید؟ این تجدید ساختار به معنی تغییر افراد است؟ شما که نه رشته مرتبطی دارید و نه حضوری در این وزارتخانه چطور می​خواهید چنین کاری کنید؟ اصلا تا پایان عمر دولت دهم وقت چنین زیر و رو کردنی را دارید؟ چگونه به کارهای دیگرتان می​خواهید بپردازید؟
وی نیز برنامه​های صالحی را کلی و غیرشفاف خواند و از او پرسید؟ آیا امکان تغییر شیوه جذب نیرو در وزارت خارجه با وجود دخالت​های خارجی در این وزارتخانه را دارید که آن را در برنامه​هایتان آورده​اید؟
نماینده بوکان با بیان اینکه حضور در عرصه دیپلماسی نیازمند تحصیلات و دانش مرتبط با این عرصه است، ادامه داد: اگرچه در سایه رهبری نظام، وزارتخارجه در جایگاه رفیعی قرار دارد که هر کسی در این جایگاه قرار بگیرد، فردی توانمند به نظر می​رسد اما شخص وزیر نیز باید فردی مقتدر باشد. این در حالی است که حداکثر سابقه مرتبط شما فقط به انرژی هسته​ای مربوط است و از دیگر مسائل بی​اطلاعید.
وی صالحی را استاد مسلم فیزیک خواند و به او یادآور شد که در بحث حقوق بین​الملل چیزی نمی​داند و اطلاعات عمومی در این زمینه کافی نیست. از این رو به دلیل عدم آشنایی با وزارتخارجه، به ناچار باید اطلاعاتتان را از زیرمجموعه خود بگیرید و به این ترتیب آنها را در تصمیم​گیری​های خود شریک کنید که سبب می​شود، لگام کار از دست شما خراج شود.