خرید لباس جومونگ اميدواررضايي:منشوربايدزودترازاين‌هاتدوين‌مي‌شد

يك عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد به اينكه نبايد به منشور اصولگرايي تنگ‌نظرانه و انحصارطلبانه نگاه شود گفت: در اينصورت اين منشور تمام طيف‌هاي اصولگرايي را در برخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا،‌ اميدوار رضايي در ارزيابي از تدوين منشور اصولگرايي توسط جامعتين و ميزان قابليت اجرايي شدن آن گفت: طبيعي است اختلافاتي كه در چند سال اخير بين دوستان اصولگرا وجود داشته و نقطه نظرات و برداشت‌هاي مختلفي كه بعضا از اسلام و اصولگرايي در تئوري و عمل بين اين جريان وجود دارد و خود را در اين چند سال بروز داده است و هم‌چنين شرايط داخلي و خارجي و بين‌المللي، ضرورت تدوين اين منشور را دوچندان كرد.
رضايي با اعتقاد به اينكه اين منشور بايد زودتر از اين‌ها تدوين مي‌شد، تصريح كرد: هر چند دير هنگام اين كار صورت گرفت اما دوستان بالاخره اين كار را انجام دادند كه بايد آن را مثبت تلقي كرد.
اين عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه اين منشور بايد تمام طيف‌هاي اصولگرايي را در بر‌گيرد، گفت:‌ اين منشور بايد درست فهميده شود و بدون تنگ‌نظري و انحصارخواهي و گروه‌گرايي مورد برداشت قرار گيرد.