خرید لباس جومونگ تكذيب تشدید فیلترینگ ازسوي وزير

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: كاهش سرعت اينترنت و تشديد فيلترينگ هيچ ارتباطي با هم ندارند.رضا تقي پور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر شايعه كاهش سرعت اينترنت در جهت افزايش فيلترينگ اظهار داشت: طبيعتا اينچنين نيست و تاكنون اتفاقاتي در شبكه ها نيفتاده است.وي با اشاره به مانيتور مرتب پهناي باند موجود تصريح كرد: پهناي باند زير ساخت كه تحويل توزيع كنندگان پهناي باند اينترنتي قرار مي گيرد مرتبا مانيتور مي شود كه نتايج به دست آمده برابر با آن چيزي است كه كامپيوترهاي ما ثبت كرده اند شرايط كاملا عادي است.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مشكلات چند روز اخير ايجاد شده در شبكه ايرانسل اظهار داشت: بعضا براي بازسازي و جابه جايي سايت ها ممكن است موقتا اختلالاتي در شبكه به وجود آيد.وي افزود: ايرانسل با هماهنگي با سازمان تنظيم ارتباطات گزارش مي كند و از چند روز قبل اطلاع مي دهند و اينگونه موارد براي جابه جايي و بازسازي است و ايراد قانوني ندارد.