خرید لباس جومونگ تکذیب شايعه بازداشت يك ايراني در مصر

ادعاي روزنامه مصري الاخبار مبني بر بازداشت يك ايراني در ميدان التحرير قاهره از سوي برادر اين شخص تكذيب شد.    به گزارش خبرنگار ايرنا از قاهره، روزنامه دولتي’الاخبار’ مدعي شد كه نيروهاي امنيتي مصر تعدادي از افراد خارجي را در تظاهرات مردمي در ميدان ‘التحرير’ بازداشت كرده اند كه در ميان بازداشت شدگان يك فرد ايراني به چشم مي خورد.اين روزنامه نوشت: نيروهاي مردمي مصر، شش خارجي از جمله يك ايراني را كه در حال رفتن به سوي ميدان التحرير بودند، در منطقه ‘كورنيش النيل’ قاهره دستگير كردند كه اين افراد با خود انواع پول هاي خارجي را حمل مي كردند. افراد خارجي با هويت هاي سوري، فلسطيني و مغربي نيز در ميان بازداشت شدگان به چشم مي خورند.ساعاتي پس از انتشار اين خبر، برادر فرد بازداشت شده كه به عنوان يك ايراني معرفي شد، ادعاي نيروهاي نظامي مبني بر ايراني بودن برادرش را تكذيب كرد.وي گفت: برادر من مصري است و در زمينه هنرهاي تجسمي فعاليت دارد. وي گذرنامه ايراني ندارد و در منطقه ‘ارض اللواء’ قاهره به دنيا آمد و صرفا در ميدان التحرير مشغول گرفتن عكس بوده كه نيروهاي امنيتي با اجبار به وي گفتند: تو ايراني هستي و بايد با ما بيايي.منابع خبري ديگر مصر نيز نوشتند: نظاميان مصري در تظاهرات مردمي در ميدان التحرير سه خارجي را كه گفته مي شد يكي از آنها ايراني است دستگير كردند. فرد نام برده داراي دستگاه رايانه شخصي (لب تاب) بود كه عكس عده اي از مجروحان در آن ديده مي شد.بر اساس اين گزارش اين فرد بعدا معلوم شد كه تبعه مصر است و شناسنامه جعلي هندي به همراه داشت.