خرید لباس جومونگ جام‌جهاني و ديپلماسي فوتبالي امير قطر

ميزباني مسابقات و جشنواره هاي بزرگ بين المللي يكي از مهم ترين ابزارهاي مورد استفاده كشورها در جهت پيشبرد اهداف ديپلماسي عمومي و شناساندن چهره اي مثبت از خود به انظار جهانيان است.به گزارش فارس، قطر كه به عنوان ميزبان مسابقات جام جهاني فوتبال سال 2022 انتخاب شده است با تكيه بر درآمدهاي نفتي و گازي در صدد است كه به بهترين نحو اين دوره از مسابقات را برگزار نموده و با استفاده از امتياز ميزباني اهداف ديپلماسي عمومي خود را محقق سازد.قطر براي آماده ساختن خود جهت ميزباني اين رويداد بزرگ ورزشي اعلام كرده است كه ورزشگاه هاي بزرگ و مجهزي كه مناسب اقليم هاي متفاوت آب و هوايي باشند مي‌سازد. اين كشور همچنين در صدد ساخت پلي هوايي به طول 25 مايل مي باشد كه قطر را به بحرين متصل سازد.ايجاد يك شهر جديد كه گنجايش بيش از 300 هزار مسافر را داشته باشد و در نهايت ساخت سلسله هتل هاي لوكس و گران قيمت در دستور كار قطري ها قرار دارد. قطر اعلام كرده كه انتظار دارد جمعيت خود را در دهه دوم قرن بيست و يكم به بيش از دو برابر فعلي يعني بيش از 3 ميليون نفر برساندقطر از مسابقات جام جهاني فوتبال به عنوان فرصتي براي ارائه چهره اي مثبت از خود در انظار جهانيان استفاده خواهد كرد، امري كه پيش از اين بر عهده كانال هاي مختلف خبري شبكه تلويزيوني الجزيره بود كه در سال 1996 با حمايت هاي عظيم مالي امير قطر افتتاح شد.اين شبكه تلويزيوني با راه اندازي شبكه الجزيره تركي، الجزيره سواحيلي (زبان مردم برخي از كشورهاي آفريقايي) و الجزيره بالكان كه كشورهاي حوزه بالكان را تحت پوشش قرار مي دهد نفوذ و گسترش فوق العاده‌اي پيدا كرده و اخيرا شبكه الجزيره انگليسي اين كانال تلويزيوني در سايه حمايت هاي دولت هند در قالب قراردادهاي همكاري رسانه اي در صدد گسترش حوزه نفوذ رسانه اي خود در كشورهاي دور دست حوزه آسياي جنوب غربي است.كانال هاي خبري شبكه الجزيره در سراسر دنيا به مثابه سفيران فرهنگي قطر عمل كرده كه موفقيت بي نظيري براي ديپلماسي عمومي اين كشور محسوب مي شود.حال ميزباني جام جهاني و استفاده از ظرفيت اين رويداد عظيم ورزشي در صدر برنامه هاي ديپلماسي عمومي قطر قرار گرفته استبسياري از تحليل گران معتقدند كه در شرايط بحران و ركود اقتصادي بين المللي استفاده از اين ظرفيت بزرگ ضمن اينكه براي اين كشور رونق مالي و اقتصادي فراواني را به همراه خواهد داشت و جايگاه اين كشور را در مقابل رقباي مهم منطقه اي خود همچون امارات و بحرين كه هر يك در صددند به عنوان مركز مالي منطقه مطرح شوند بسيار بالا خواهد برد، براي اين كشور نفوذ و “قدرت نرم ” مثال نازدني را به همراه خواهد داشت.