خرید لباس جومونگ حربه جديد اوريف‌ليم ناكام ماند

حربه جديد اوريف‌ليم ناكام ماند و ساعتي پيش دفتر شركت هرمي اوريف‌ليم كه نمايندگي اين شركت از ارمنستان بود، توقيف شد.به گزارش فارس، ساعتي پيش دفتر نمايندگي اوريف‌ليم كه شعبه‌اي از دفتر ارمنستان در تهران بود،‌ در ميدان صادقيه پلمپ شد.در اين عمليات كه توسط نيروهاي وزارت اطلاعات انجام شد، مدير اين دفتر و ديگر اعضاي شركت دستگير شدند.پيش از اين شركت هرمي اوريف‌ليم در تهران در يك عمليات توسط وزارت اطلاعات پلمپ شد و پرونده اين شركت براي هميشه بسته شد اما مديران اين شركت در حربه‌ جديد قصد داشتند تا با استفاده از شعبه ارمنستان فعاليت‌هاي خود را آغاز كنند.هر گونه خريد و فروش محوصلات اوريف‌ليم در ايران ممنوع و جرم است.