خرید لباس جومونگ حزب بعث عراق اجازه دخالت در امور را دارد اما اقلیت سیاسی در ایران،نه

نماینده خدابنده در مجلس با تاکید بر پرهیز از افراط و تفریط در امور، اعلام کرد: عدالت در جامعه جز با تمسک به عفت، شجاعت و حکمت حاصل نمی​شود.
به گزارش خبرآنلاین، سیدفاضل موسوی در نطق امروز خود با بیان اینکه ‌ما مسلمانیم و پیرو قرآن و صراط مستقیم؛ ادامه داد: قرآن می فرماید؛ ایمان داشته باشید چون تعادل کننده است، ضعف ایمان افراط و تفریط می آرود و نتیجه اش ظلم می شود و حاصل ظلم سرکشی است.
این عضو فراکسیون اقلیت به نقل از امیرالمومنین ادامه داد: نماز به پا داشتن باعث صبوری می شود و آدم صبور فساد نمی کند، اهل یقین به خدا و قیامت باشید، چون اهل یقین غیبت نمی کند، مشورت می کند، اسراف نمی کند، انفاق می کند، ظلم نمی کند، عدالت روا می دارد. ‌عدالت حاصل نمی شود جزء تمسک به عفت و شجاعت.
وی در ادامه نطق خود، 12 موضوع حیاتی را یادآور شد که اولینش آسیب شناسی روابط خارجی و دقت برای ترمیم جایگاه حقیقی ایران در نظام بین​الملل بود.
موسوی در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش اتحاد عقلی و منطقی درون نظام با دوری جستن از افراط و تفریط خاطرنشان کرد:‌حزب بعث معلوم الحال در عراق حق حضور در امور را دارد ولی در ایران اسلامی برای مخدوش کردن چهره نظام بعضی از ژورنالیست ها چه سخن ها که نمی گویند.