خرید لباس جومونگ عوامل صغر سني دوباره شگفتي آفريدند !

وحيد سرلك جودوكار ملي پوش ايران كه در مسابقات جهاني سال گذشته در وزن -60 كيلو گرم بهترين نتيجه تيم ملي ايران را با كسب مقام پنجم مشترك بدست آورده بود طي سخناني درشبكه اي در آمريكا مدعي شد با اجازه فدراسيون جودوي ايران در مسابقات بين المللي هامبورگ آلمان شركت و بعنوان اولين جودوكار ايران با جودو كار صهيونيستي مسابقه داده است . گفته مي‌شودفدراسيون اوايل امسال اين جودوكار سبك وزن را بتنهايي با بهانه كسب آمادگي بيشتر جهت شركت در رقابتهاي گوانگجو به اروپا اعزام نمودكه وي از بازگشت خودداري كرد .اين جودوكار تيم ملي مدتي را بعنوان مدير رستوران تحت مالكيت يكي از مديران ارشد فدراسيون جودومشغول بكار بوده و جامعه جودو وي را نزديكترين ملي پوش به برخي مسئولان ميدانستند .وي هم اكنون در رنكينگ فدراسيون جهاني جودو با رتبه 65 از كشور ايران بهترين رنكينگ جودوكاران كشورمان را داراست .