خرید لباس جومونگ كشف اینترنتی مزاحمت تلفني در كشور

با اضافه شدن سرويس كشف مزاحمت تلفني به مجموعه سرويس‌هاي اينترنتي شركت مخابرات، مشتركان از مراجعه حضوري به مراكز مخابراتي بي‌نياز شدند.به گزارش فارس، سرويس كشف مزاحت تلفني به مجموعه خدمات الكترونيك شركت مخابرات اضافه شد.براساس اين گزارش، پيش از اين خدماتي از جمله دريافت ريز مكالمات مشتركان، درخواست بررسي امكانات تغيير مكان، اصلاح نشاني محل نصب تلفن، درخواست تعويض شماره، درخواست قطع و يا وصل تلفن، درخواست برقراري و قطع سرويس هاي ويژه مخابراتي، درخواست اعلام يا عدم اعلام شماره تلفن به ۱۱۸، بستن و يا باز كردن صفر دوم، دريافت رمز ۱۸۱۸، ارائه سرويس ADSL و صدور قبض المثني به صورت الكترونيكي به مشتركان ارائه مي‌شد.پيش از اين، كشف مزاحمت تلفني تنها با مراجعه حضوري مشتركان به مراكز مخابراتي امكان پذير بود؛ اما هم اكنون و با اضافه شدن درخواست كشف مزاحم تلفني به مجموعه خدمات الكترونيك شركت مخابرات، مشتركان براي استفاده از اين امكان نياز به مراجعه حضوري به مراكز مخابراتي نخواهند داشت.بنابراين گزارش، مشتركان براي استفاده از خدمات الكترونيك بايد نخست در سايت شركت مخابرات ثبت نام كنند و پس از ثبت با مراجعه به يكي از مراكز مخابراتي براي فعال سازي شناسه كاربري خود كنند.در حال حاضر فعال سازي شناسه كاربري در تمامي مراكز مخابراتي امكان پذير است