خرید لباس جومونگ مخالفت با درخواست معاون اول خاتمی

وزارت علوم با درخواست معاون اول دولت اصلاحات براي تأسيس مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مخالفت كرد.به گزارش فارس، در حالي كه اظهار نظر توفيقي، وزير علوم دولت اصلاحات درباره رشد بي رويه موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي باعث ايجاد سوالات زيادي درباره نحوه برنامه ريزي وزارت علوم درباره توسعه و آينده اين موسسات ايجاد شده است، برخي شنيده‌ها حكايت از اشتياق دولتمردان اصلاحات براي اخذ مجوز موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دارد.در تازه ترين تحولات، برخي منابع از مخالفت زاهدي وزير علوم دولت نهم با درخواست تاسيس موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توسط عارف معاون اول رئيس جمهور و توفيقي وزير علوم دولت اصلاحات به همراه نصرت‌الله ضرغام در شهر جديد هشتگرد، مي‌دهند.اين در حالي است شواهد نشان از حضور تعداد قابل ملاحظه‌اي از وزراي دولت اصلاحات همچون موسوي لاري وزير كشور، خرازي وزير امورخارجه، حاجي وزير آموزش و پرورش، مهاجراني وزير ارشاد، در موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دارد.