خرید لباس جومونگ معافيت تنها فرزند ذكور جد و جده

مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح از معافيت تنها فرزند ذكور جد و جده خبر داد.                    سردار كمالي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اين مطلب افزود: تنها فرزند ذكور جد و جده بالاي 18 سال معاف مي شود.وي ادامه داد: در گذشته زماني كه جد و جده نوه اناث داشتند نوه ذكور معاف نمي شد اما با اجراي طرح جديد با وجود نوه اناث نوه ذكور معاف مي شود.كمالي با اشاره به افزايش خدمت سربازي در سال 90 خاطرنشان كرد: قانون خدمت سربازي در سال 90 هيچ تغييري نمي كند و افزايش خدمت سربازي صحت ندارد.