خرید لباس جومونگ میزان ضایعات سالانه آرد ونان

 وزیر بازرگانی گفت : در حوزه گندم ، آرد و نان سالانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ضایعات تبدیل می شود که انتظار داریم با هدفمندی یارانه ها ، حذف شود.به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ مهدی غضنفری در همایش ملی کیفیت آرد و نان افزود: دولت سالانه برای خرید گندم چهارهزار میلیارد تومان اختصاص می داد که ضایعات ۱۰ درصدی آن چهارصد میلیارد تومان می شود، حوزه آرد هم ۵ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده دارد که ۱۰ درصد ضایعات ان ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود و در حلقه پایانی ( نان) که ارزش افزوده ۶ هزار میلیارد تومانی دارد ضایعات به ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد.وی ادامه داد : پیش از این به خاطر پرداخت یارانه ها دغدغه آنچنانی برای کاهش ضایعات وجود نداشت که با هدفمندی یارانه ها جدی شده است.غضنفری با بیان اینکه از محل حذف این ضایعات می توان سالانه ۲۱۴ سیلوی ۱۰۰ هزار تنی یا ۱۰۰ کارخانه مجهز تولید آرد ایجاد کرد ، گفت: بسته های حمایتی برای حوزه های مختلف آرد و نان پیش بینی شده و قرار است از نانوایان برای تغییر فناوری های پخت نان، آموزش و افزایش مهارت ، حمایت شود.