خرید لباس جومونگ کناره‌گيري يک مسئول تحريم‌ ايران

معاون وزير خزانه‌داري آمريكا كه مسئوليت هدايت تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را عهده‌دار بود،‌ استعفا كرد. به گزارش ایسنا به نقل از رويترز، استوارت لوي، مسئول متوقف كردن و جلوگيري از جريانات مالي به سوي ايران روز دوشنبه از سمت خود استعفا كرد. باراك اوباما، رييس‌جمهور آمريكا، «ديويد كوئن» معاون لوي را براي جانشيني وي نامزد كرد. كوئن براي عهده‌دار شدن اين سمت به تاييد سنا نيازمند است. مقامات آمريكايي تاكيد دارند كه كناره‌گيري لوي تاثيري بر دنبال كردن مسائل ايران نخواهد داشت. «تيموثي گيثنر» وزير خزانه‌داري آمريكا، گفت: اين امر هيچ تاثيري بر سياست يا توان ما براي اجراي سياست رييس‌جمهور نخواهد داشت. وي افزود: ديويد با مهارت و تجربه وارد خزانه‌داري شد و در دو سال گذشته معاون استوارت بود. لوي كه در دوران جورج بوش، رئيس‌جمهور پيشين آمريكا عهده‌دار اين سمت شده بود، با مقامات ديگر كشورها ارتباطاتي شخصي برقرار كرده بود و دولت اوباما تلاش وي را بسيار موفق مي‌دانست.